Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

                                                                                 Ν. Μουδανιά 6/03/2012
Κύριο
Παντελή Οικονόμου
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Αθήνα

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ/24.2.2012, η οποία δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης
ληξιπρόθεσμων οφειλών της παρ.8 του άρθρου 3 του Ν.4038/2012, σας μεταφέρουμε
τις έντονες διαμαρτυρίες επιχειρήσεων-μελών του Εμπορικού Συλλόγου Ν. Μουδανιών,
οι οποίοι εξαιρούνται των παραπάνω ρυθμίσεων.

Συγκεκριμένα, υπάρχει μια κατάφωρη αδικία εις βάρος των ατομικών
επιχειρήσεων που οφείλουν πάνω από 10.000 ευρώ και δεν έχουν τη δυνατότητα
υπαγωγής στη ρύθμιση, αφού αυτές θεωρούνται ως φυσικά πρόσωπα.

Λόγω της σύγχυσης που επικρατεί στην αγορά, κ. Υπουργέ, η οποία, στην
πλειοψηφία της, είναι ατομικές επιχειρήσεις, παρακαλούμε, όπως ισχύσει και γι’ αυτές
το ύψος οφειλής των 75.000 ευρώ που ισχύει για τα νομικά πρόσωπα, προκειμένου να
βοηθηθούν στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και στην προσπάθειά
τους για αντιμετώπιση των δυσβάστακτων επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: -Υπουργό Οικονομικών κ.Ευάγγελο Βενιζέλο
-Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.Μιχάλη
Χρυσοχοίδη


Εκ του Συλλόγου